Novo Mesto 001

5,00

Description

Perle celte des tumuli de Kapiteljska Njiva à Novo mesto, Slovènie ( 6e et 5e siècle av. J.-C.)

Celtic bead of the tumuli of Kapiteljska Njiva, Novo mesto, Slovenia ( 6e – 5e centur B.C.)

Size L