Novo Mesto 013

3,00

Out of stock

Description

Perle celte des tumuli de Kapiteljska Njiva à Novo mesto, Slovènie ( 6e et 5e siècle av. J.-C.)
Celtic bead of the tumuli of Kapiteljska Njiva, Novo mesto, Slovenia ( 6e – 5e century B.C.)
Size M